Nieuws

04-06-2024
Jubilarissen 2024-2

Op zaterdag, 1 juni, heeft Lokaal FNV ZW Drenthe – NW Overijssel, de 2e groep jubilarissen uit de gemeenten De Wolden, Meppel, Steenwijk en Westerveld gehuldigd.  In verband met de vele jubilarissen worden er dit jaar 3 huldigingen gehouden. Vanaf 10.00 uur werden de genodigden ontvangen in Dorpshuis de Veldkei te Havelte ontvangen om de insignes in ontvangst te nemen.  Nadat de jubilarissen van koffie/thee en een traktatie waren voorzien opende Jacob Hartsuiker, plv. voorzitter van de werkgroep, de bijeenkomst en heette de jubilarissen van harte welkom. 

Na zijn openingstoespraak gaf hij het woord aan de Vakbondsbestuurder Albertha Hofma. Zij ging o.a. in op de ontwikkelingen in de periode 70, 60, 50, 40 en 25 jaar terug waarin de jubilarissen lid werden van de FNV. FNV is volop in beweging.  Maandelijks melden zich 4 tot 6 duizend nieuwe leden aan. Ook vallen leden af o.a. door vergrijzing en tot onze spijt, door overlijden. Wat ook meespeelt is de steeds verder oprukkende individualisering en beeldvorming door de social media. 

Vervolgens werden onder het genot van een drankje de insignes opgespeld door de vakbondsbestuurder. Bij het opspelden van de insignes maakte bestuurslid van Lokaal FNV, Johan Logtenberg, de foto’s en deze kunnen over ca. 2 weken worden bekeken via deze link. Het aantal aanwezige jubilarissen bedroeg 14 en als volgt verdeeld: 70 jaar lidmaatschap, (wilde de insigne graag persoonlijk opgesteld krijgen): 1 jubilaris; 60 jaar lid: 2 jubilarissen; 50 jaar lid: 6 leden; 40 jaar lid: 2 leden en 25 jaar lid: 3 jubilarissen. De jubilarissen die 70 jaar of nog langer lid waren werden thuis bezocht. De jubilarissen die niet aanwezig konden zijn wordt het insigne toegezonden of persoonlijk bij hen thuisgebracht.

Verder waren aanwezig van Lokaal FNV de bestuursleden Ria Dijkstra, Harriette Bouwknegt en Johan Logtenberg. Na de huldiging genoten de jubilarissen van een uitgebreide lunch.  Bij het vertrek ontvingen de jubilarissen of hun partner nog een prachtig boeket bloemen.

De jubilarissen kunnen terugzien op een geslaagde en gezellige bijeenkomst.

 

 

De groepsfoto is gemaakt door Johan Logtenberg. Bestuurslid Lokaal FNV ZW Drenthe-NW Overijssel, tevens lid van de werkgroep Jubilarissen.

Lees meer
Lees meer
03-04-2024
Uitnodiging bijeenkomst ouderenzorg

De afdeling Senioren van FNV ZW Drenthe - NW Overijssel organiseert een bijeenkomst over de weg in het doolhof van de ouderenzorg "van thuis naar t(he)huis!"