Nieuws

28-03-2023
Jubilarissenbijeenkomst 25 maart 2023

Op zaterdag 25 maart 2023 heeft het FNV Lokaal Netwerk ZW Drenthe - NW Overijssel haar jubilarissen uit de gemeenten De Wolden, Meppel, Steenwijkerland en Westerveld gehuldigd. In restaurant/hotel Brinkzicht waren 42 jubilerende FNV leden met partners aanwezig. Namens de werkgroep jubilarissen Jacob Hartsuiker opende om 10.00 uur de bijeenkomst, waarna iedereen van koffie of thee met gebak werd voorzien.  Een muzikant verzorgde gedurende de bijeenkomst  muzikale intermezzo's. Het betreft de eerste van 3 huldigingen dit jaar.  

Na de openingstoespraak gaf de heer Hartsuiker het woord aan de vakbondsbestuurder van regio Noord de heer Eddy Veltink. Hij hield bij ieder jubileumjaar een korte toespraak wat er speelde in het jaar dat de jubilaris lid was geworden van de vakbond. Onder het genot van een drankje werden de insignes opgespeld door Vakbondsbestuurder. Bij het opspelden van de insignes zijn foto’s gemaakt, deze kunnen binnenkort worden bekeken op deze website (tabblad foto’s). Het aantal aanwezige jubilarissen bedroeg 42 met leden 25, 40, 50, 60 jaar lid zijn van FNV. Een aantal jubilarissen was verhinderd en zij ontvangen het insigne per post of het wordt persoonlijk bij hen thuisgebracht. Namens lokaal FNV waren diverse bestuursleden met partners aanwezig. Na de huldiging genoten de jubilarissen van een uitgebreide lunch. Bij het vertrek ontvingen de jubilarissen of hun partner nog een prachtig boeket bloemen.