Nieuws

20-04-2023
Bericht ontwikkelingen SW

Een FNV lid werkzaam bij Reestmond informeert ons (vanuit haar perspectief) periodiek over de recente ontwikkelingen bij de sociale werkvoorziening. 

Zoals bekend hebben een aantal sectoren w.o. ambtenaren, vuilnismensen e.d. onlangs een loonsverhoging gekregen van ruim 9%. dit is o.a nodig voor de duurder geworden producten zoals boodschappen, benzine en gas. Echter hebben de mensen uit de WSW en de Aan de slag cao nog geen compensatie gekregen. Terwijl ook voor deze mensen alles duurder geworden is. Inmiddels zijn er bijeenkomsten geweest met energiecoaches, ook zijn er mogelijkheden dat er mensen thuis komen kijken of je met kleine oplossingen energie kunt besparen. Feit blijft dat ook de WSWers/ADSers ook loonsverhoging verdienen. de VNG zegt dat het geld op is en dat het ministerie zal moeten bijspringen en geld beschikbaar moet stellen. Daarom zijn er nu diverse acties. Laatst in Groningen en Friesland waar gemeentehuizen zijn bezocht. Op 28 maart zijn er acties geweest in Amsterdam. Ook is er vanuit het SW-bedrijf Stark uit Hoogeveen een bus met deelnemers en van Reestmond in ieder geval de voorzitter van de OR meegegaan. Wellicht zullen er meerdere acties volgen.

Lees meer
05-04-2023
Geslaagde themabijeenkomst inkomensondersteuning bij armoede

Op 28 maart heeft het Lokaal Netwerk samen met de afdeling senioren een bijeenkomst georganiseerd over het thema inkomensondersteuning bij armoede. Hoewel de opkomst in schouwburg Ogterop te Meppel wat tegen viel (ca. 40 aanwezigen) was de avond erg interessant. Na de opening en introductie van het Lokaal Netwerk door Jan Gelderloos (Lokaal Netwerk en Senioren) verzorgde de vice-voorzitter van FNV Kitty Jong een inleiding over de omvang, oorzaken en gevolgen van armoede. 3 ambtenaren van de gemeente Meppel  (Gjill Smit, Hetty Thijssen en Henriette Boxem) gingen in op de voorzieningen en regelingen die de gemeente aan de doelgroep beschikbaar stelt. Na de pauze was er gelegenheid voor het stellen van vragen en geven van meningen. Jan Bouwknegt (Lokaal Netwerk) verzorgde dit deel van de avond als discussieleider. UIt de vragen werd duidelijk dat er wel voorzieningen worden aangeboden, maar dat dit niet voldoende is. Een steeds grotere groep inwoners komt in armoede terecht, dit kan worden opgelost door de regering en de gemeenten. Door een andere inkomensverdeling of ruimhartiger beleid van de gemeenten door de "regelingen op te rekken" kunnen  in Nederland een grotere groep inwoners een beter bestaan krijgen. FNV wil hier samen met de gemeenten aandacht voor vragen. Van de bijeenkomst is een verslag gemaakt, dit kunt u binnenkort lezen op deze website. 

 

 

 

Lees meer

Agenda

27-06-2023
Themabijeenkomst participatie
De Schalle - Nijeveen
leden en niet leden
17-05-2023
Spreekuur werk en inkomen
Heinsiusstraat 121 Meppel
leden en niet leden
Lees meer
11-05-2023
Inloopochtend
Heiniusstraat 121 Meppel
leden en niet leden
Lees meer

Fotoalbums

jubilarissen 20230325
jubilarissen 20220924
jubilarissen 202200611
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙