Consulent

De vakbondsconsulent is een vraagbaak voor de leden. De consulent beschikt zelf over veel informatie, maar weet ook de  weg naar deskundigen binnen de vakbond met kennis over rechtsbijstand, rechtspositie, collectieve arbeidsvoorwaarden, sociale zekerheid, deelname ondernemingsraad, BLG, groepen, enz. FNV ZW Drenthe  - NW Overijssel heeft meerdere vakbondsconsulenten.

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙