Informatie

Lokaal netwerk FNV  Zuidwest Drenthe Noordwest Overijssel is in 2015 opgericht na de fusie van de vakbonden AbvaKabo, Bondgenoten en Bouwbond. Het netwerk is actief in de regio Meppel, De Wolden, Steenwijkerland en Westerveld. De eerdere vakbonden waren ook actief in Zuidwest Drenthe, waarbij er sprake was van andere begrenzingen van de gebieden. De gemeenten Hoogeveen en Steenwijk behoorden bijvoorbeeld wel tot bij het gebied van  Abvakabo, maar niet bij dat van Bondgenoten en de Bouwbond.  

 

Het netwerk heeft haar thuisbasis in het FNV-kantoor in Meppel. Dit vakbondgebouw in de Heinsiusstraat ligt vlakbij het centrum van Meppel en biedt ruimte aan het kantoor van het netwerk, de spreekuren en vergaderruimtes voor het bestuur en leden. In totaal heeft het netwerk 7000 leden, actief in o.a. de sectoren zorg, gemeenten, rijk, sociale werkvoorziening, gepensioneerden, uitkeringsgerechtigden, industrie en bouw. De meeste doelgroepen zijn vertegenwoordigd in het bestuur van het netwerk. Jaarlijks organiseert het bestuur diverse activiteiten: vergaderingen van het Dagelijks en Algemeen Bestuur, thema-avonden voor alle leden, spreekuur, discussieavonden voor de kaderleden, gerichte bijeenkomsten voor groepen, de jaarvergadering en de jubilarissendag. Wilt u meer info over lokaal FNV, stuur dan een mail naar: bestuur@zuidwestdrenthe-fnv.nl