Bestuurspagina

Conform artikel 30 van de statuten van FNV beschikt het Lokaal Netwerk Zuidwest Drenthe - Noordwest Overijssel over een bestuur. Volgens de statuten heeft het netwerk als taken: collectieve belangenbehartiging op lokaal niveau, betrokkenheid individuele belangenbehartiging en verenigingsactiviteiten zoals informatiebijeenkomsten en het huldigen van jubilarissen.

 

De bestuursleden wonen in de gemeenten Meppel (4) Westerveld (2), De Wolden (2) en Steenwijkerland (1). Het bestuur vergadert 1 keer per maand. Een keer per 4 jaar vinden de reglementaire bestuursverkiezingen plaats. De laatste verkiezingen zijn tijdens de jaarvergadering in schouwburg Ogterop (Meppel) op 5 oktober 2021 georganiseerd. 

Het bestuur bestaat uit: Jan Gelderloos (vrz), Jan Bouwknegt (plv vrz), Gerard Peters (secr), Gerard Velthuis (penm), Jacob Hartsuiker (lid), Johan Logtenberg (lid), Ria Dijkstra (lid). In de afgelopen periode zijn 2 nieuwe leden voor het bestuur gevonden. Dit zijn de heer Jan Mandemaker en Wim Slomp. Het bestuur wordt ondersteund door een aantal werkgroepen. Zij verzorgen de voorbereidingen van diverse activiteiten van het netwerk (jubilarissen, themabijeenkomsten, promotie, beheer, enz).

Geinteresseerd om actief te worden en het bestuur te versterken? Stuur dan een mail naar: bestuur@zuidwestdrenthe-fnv.nl

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙