Nieuws

31-10-2023
Zakagenda 2024 aanvragen

Ook dit jaar kunnen de leden van FNV Zuidwest Drenthe-Noordwest Overijssel (op verzoek) de nieuwe zakagenda ontvangen. Om in aanmerking te komen  kunt u uw gegevens (lidnr - naam - adres - postcode plaats) mailen naar bestuur@zuidwestdrenthe-fnv.nl, een aanvraag per post kan ook, stuur dan de gegevens naar FNV, Heinssiusstraat 121, 7942 TS  Meppel. De zakagenda 2024 wordt in de loop van december bij u thuis bezorgd.

 

In december kunt u de zakagenda ook bij ons kantoor Heinsiusstraat 121 ophalen tijdens de inloopochtenden (donderdag 14 en 28/12 van 10.00-14.00 uur) of het spreekuur werk en inkomen (woensdag 6 en 20/12 van 19.30-20.30 uur) . 

 

Lees meer
31-10-2023
Zaterdag 4/11 open dag FNV

Het Lokaal Netwerk ZW Drenthe - NW Overijssel houdt op zaterdag 4 november een open dag in het pand Heinsiusstraat 121 in Meppel. Tijdens de open bedrijvendagen kunt u dan ook terecht in het gebouw van FNV en in gesprek gaan met onze kaderleden. De koffie (en thee) staan voor u klaar. Uiteraard hebben we diverse informatie, maar ook enkele aardigheidjes voor de bezoekers. Tot zaterdag. De open bedrijven dagen zijn van 10.00 tot 16.00 uur. 

Lees meer
29-10-2023
Bijeenkomst uitleg erfrecht 17 oktober 2023

Door FNV Senioren Zuidwest Drenthe – Noordwest Overijssel is een middag georganiseerd voor haar leden met als onderwerp “(Levens)Testament en Erfrecht” op 17 oktober in De Poele in Meppel. De opkomst was goed te noemen. Meer dan 60 personen bezochten de bijenkomst in De Poele. De leden werden welkom geheten door de voorzitter, de heer Jan Gelderloos, van de FNV Senioren ZW Drenthe – NW Overijssel.

Hij gaf aan dat we het vanmiddag gaan hebben over: Levens testamenten- volmachten – erven en schenken. Daar valt soms moeilijk over te praten. Wie kan ons dat beter uitleggen dan een notaris.  Hij schetste in het kort hoe de afdeling  het e.e.a. in het werkgebied organiseert. Op het afdelingskantoor in Meppel worden spreekuren gehouden waar tal van onderwerpen aan de orde komen. Op de 1ste en 3e woensdagavond van de maand worden daar spreekuren gehouden. Ook voor belastingformulieren en het aanvragen van zorg- en huurtoeslag kan men daar terecht. En op de 2e en 4e donderdag van de maand is er een Vrije Inloop waar ze u de weg kunnen wijzen naar een mogelijke oplossing.  Het werkgebied van FNV ZW Drenthe – NW Overijssel betreft de gemeenten De Wolden, Meppel, Steenwijkerland en Westerveld.

Na deze uiteenzetting gaf hij het woord aan notaris mr. B. Lever. Hij werd welkom geheten en ging in op o.a. Wettelijke vererving; Voordelen van een Testament; het laten beoordelen van het Testament; Hogere Zorgbijdrage; Voorkomen van problemen; Mogelijkheden van schenken; Vrijstelling van schenkbelasting en vrijstelling erfbelasting en tot slot het Levenstestament / Volmacht.  Nadat, veelal persoonlijke, vragen werden gesteld tijdens de uiteenzetting en beantwoord door de notaris werd de bijeenkomst om ca. 16.00 uur beëindigd.

----------------------------------------

Verslaglegging Johan Logtenberg.