internationale samenwerking

Binnen de AbvaKabo is de Werkgroep Internationale Samenwerking (WIS) actief. De werkgroep heeft begin 2010 een mini-symposium in Groningen georganiseerd. Tijdens dat symposium werd het belang beklemtoond van het uit het isolement halen van vakbonden in de derde wereldlanden.

Het afdelingsbestuur Zuidwest Drenthe / Noordwest Overijssel heeft daarom het initiatief genomen contact te zoeken met een afdeling van een verwante vakbond in Zimbabwe. De AbvaKabo heeft daar veel contacten. Tijdens de Afrikadag van de Evert Vermeer Stichting hebben we gesproken met de Agnes Jongerius van Zimbabwe, dhr Lovemore Matombo. Hij was erg enthousiast over ons voorstel om informatie en ervaringen uit te wisselen (twinning) met een collega-afdeling in zijn land. Hij gaat op zoek naar een geschikte groep in het zuiden van Zimbabwe.

Wordt vervolgd.
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙