spreekuur kantoor Meppel

In de maanden juli en augustus houden wij in ons kantoor Meppel geen spreekuur. In spoedgevallen zijn we wel bereikbaar: stuur dan een bericht naar de afdelingssecretaris j.logtenberg, e-mailadres meppel@abvakabo.nl of naar de heer J.Joosten via FNV Hoogeveen: vchoogeveen@bg.fnv.nl
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙