jaarvergadering 26 april 2010 succes

Op maandagavond 26 april waren ongeveer 50 leden aanwezig bij de jaarvergadering van de afdeling Zuidwest Drenthe / Noordwest Overijssel van de vakbond AbvaKabo. De jaarvergadering werd gehouden in de foyer van schouwburg Ogterop in Meppel. Na de opening door de voorzitter van de afdeling werd het statutaire deel van de jaarvergadering behandeld. Door de secretaris werden vragen over het jaarverslag beantwoord, daarna gaf de penningmeester een presentatie over de in 2009 georganiseerde activiteiten en daarmee gemoeide kosten. Vervolgens werden de voornemens voor 2010 gepresenteerd. De kascie rapporteerde haar bevindingen tijdens de kascontrole. De stukken werden akkoord bevonden en de ledenvergadering werd voorgesteld decharge te verlenen aan het afdelingsbestuur. Nadat de kascie en bestuursverkiezingen waren gehouden volgde tijdens de pauze een verloting van een aantal vvv-bonnen onder de aanwezigen. Na afloop van de pauze het thema marktwerking in de publieke sector. De heer Bruins Slot, directeur van SW-bedrijf Alescon uit Hoogeveen gaf een duidelijke inleiding vanuit zijn ervaring bij busmaatschappijen en het werkvoorzieningschap, waarna  vakbondsbestuurder mevrouw van Kampen de visie van de vakbond presenteerde. Onder leiding van de voorzitter van de afdeling bestond daarna de gelegenheid om discussie te voeren over het thema. Duidelijk werd dat privatisering en/of marktwerking in de publieke sector in veel gevallen tot het verschuiven en verhogen van kosten blijkt te leiden. Ook wordt de opdracht minder controleerbaar, afgevraagd moet worden of wel geleverd wordt wat is gevraagd. Na diverse vragen werd de jaarvergadering tegen 22.45 uur afgesloten.

De presentaties van de penningmeester, de heer Bruins-Slot en mevrouw van Kampen zijn op deze site in de map documenten te vinden
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙