Bijeenkomst voorbereiding Bondscongres

Op maandag 23 november 2009 heeft de afdeling een ledenbijeenkomst georganiseerd in schouwburg Ogterop te Meppel. In totaal waren ongeveer 40 leden aanwezig. De aanwezigen werden eerst geinformeerd over de persoonlijke belangenbehartiging die de vakbond verzorgd. Door deskundige mevrouw Blekman werd ingegaan op de procedures rond de ziektewet. Niet alleen de werknemer maar ook de werkgever moet bij ziekte tal van procedures volgen. Doel is zsm te zorgen voor reintegratie. De uitleg was helder en nadat er een aantal praktijkvoorbeelden waren besproken gaf de voorzitter van de afdeling het woord aan de voor het volgende onderwerp aanwezige Bondsbestuurder mevrouw Dijk.

 


Zij informeerde de aanwezigen over de voorbereiding op het Bondscongres dat op 19 en 20 mei 2010 gaat plaatsvinden. Het congres gaat dit keer over de missie en visie van AbvaKabo op strategisch gebied voor de komende jaren. De voorbereiding op het congres bestaat uit het bepalen van het standpunt en kiezen de vertegenwoordigers van de afdeling. De bestuurder gaf aan dat vernieuwing van de vereniging  vanwege de profesionalering noodzakelijk is. Ook dient volgens haar fors te worden geinvesteerd in het binnenhalen van nieuwe leden. Zij was ook van mening dat de structuur van de vakbond moet veranderen. Dit standpunt veroorzaakte tijdens de bijeenkomst de nodige discussie. Niet duidelijk werd wat de meerwaarde is van een andere structuur, de positie van de afdelingen en de gewijzigde relatie tussen het vrijwillig kader en de beroepsorganisatie. Nadat de vertegenwoordigers voor het Bondscongres door de leden werden gekozen werd de bijeenkomst om ongeveer 22.00 uur door de voorzitter afgesloten.
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙