Bijeenkomst CAO gemeenten 25-11-09 Meppel

Op initiatief van AbvaKabo en CNV Publieke zaak wordt op 25 november een gezamenlijke bijeenkomst voor (kader)leden werkzaam bij gemeenten georganiseerd. De bijeenkomst vindt plaats in FNV gebouw Ons Huis te Meppel.

De werkgevers hebben een bod gedaan aan de vakbonden voor de nieuwe CAO. Het bod is volgens de bonden volstrekt onacceptabel. Geen verbeteringen en 2 jaar de nullijn. Bestuurders mevrouw De Jonge (CNV) en de heer De Hond (AbvKabo) informeren de (kader)leden over het bod, het standpunt van de vakbonden en de voorbereiding van mogelijke acties.
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙