Arbeidsvoorwaarden 2010

Jaarlijks wordt de CAO inzet in FNV verband bepaald. De inzet wordt door AbvaKabo als uitgangspunt gehanteerd bij de loononderhandelingen in de sectoren. Jaarlijks worden het maatregelenpakket besproken tijdens ledenraadplegingen in de diverse afdelingen. De uitkomsten worden vervolgens in het Bondsraad besproken, waarna de uiteindelijke inzet wordt vastgesteld. 
Op 11 november hebben ongeveer 15 kaderleden van de afdeling Zuidwest Drenthe - Noordwest Overijssel met regiobestuurder Riek van Kampen de inzet doorgenomen. Duidelijk werd dat door de economische omstandigheden de loonruimte in 2010 beperkt is. De vakbond kiest daarom vooral voor het behoud van werkgelegenheid.  Andere thema´s bij de inzet bestaan uit het opheffen van het jeugdloon, meer stageplekken bij bedrijven voor jongeren en extra scholingsmogelijkheden. Voor de loonruimte resteert vervolgens een percentage van ongeveer 1,2%. De aanwezige leden konden in grote lijnen met het voorstel instemmen. Wel werd aangegeven dat de extra stageplekken geen regulier werk mag verdringen.  De vertegenwoordiger(s' van de afdeling nemen het standpunt mee naar de Bondsraadsvergadering.
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙