Actie AOW 67 jaar

Na jarenlang te hebben gewerkt en eerst de pre-vut en daarna de vut te zien verdwijnen is het volgens Balkende nu noodzakelijk om de AOW leeftijd te moeten oprekken naar 67 jaar. Maar is dit wel eerlijk. Werken tot 57 of 67 jaar maakt wel 10 jaar uit en dat is veel in een leven. De economische crisis wordt als argument gebruikt. Het kabinet is aandeelhouder van een aantal banken en keurt indirect de bonuscultuur goed. De problemen zijn veroorzaakt door banken en verzekeringsmaatschappijen. Gevolg iedereen moet maar langer gaan werken maar krijgt minder geld. AOW naar 67 is daarom niet eerlijk vindt het afdelingsbestuur. Wij allen worden het kind van de rekening. Het afdelingsbestuur gaat daarom actie voeren. Reizigers op het NS station Meppel worden in de laatste week van september via flyers op de hoogte gebracht van de echte oorzaak en de gevolgen van het veranderen van de AOW-leeftijd. Ondersteun het afdelingsbestuur en maak uw standpunt duidelijk.
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙