Begeleiding keuring of herbeoordeling

In het kader van de WIA, WAO of Wajong worden herkeuringen uitgevoerd door een arts of arbeidsdeskundige. Leden van de vakbond kunnen tijdens deze keuringen begeleid worden door een hiervoor opgeleid kaderlid van de vakbond. Het kaderlid is op de hoogte van de gang van zaken, daardoor wordt beter rekening gehouden met uw belangen. Leden van AbvaKabo afdeling Zuidwest Drenthe / Noordwest Overijssel kunnen onder vermelding van naam en telefoonnummer kenbaar maken dat zij gebruik willen maken van begeleiding door AbvaKabo. Mail dan naar de secretaris van de afdeling via de knop contact op deze pagina. De begeleider neemt dan z.s.m. contact met u op.
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙