Bedrijvenbezoek 2009

Op 25 juni is een vertegenwoordiging van het afdelingsbestuur samen met een regiobestuurder op bezoek geweest bij diverse bedrijven in de regio Zuidwest Drenthe/Noordwest Overijssel. Doel van de bezoeken is ledenbehoud en ledenwerving. Daarbij is het belangrijk dat de vakbond zich eens op de werkvloer laat zien. Ondermeer zijn de bedrijven Reestmond in Meppel, Hoeve Boschoord in Boyl en de gemeente Westerveld in Diever bezocht. Tijdens de bezoeken is contact gelegd met veel werknemers. Leden en niet leden werden gewezen op het belang van het lidmaatschap van een vakbond. Tijdens de bezoeken werden tal van folders en aardigheidjes uitgedeeld. Het was een prachtige dag en de bezoeken werden goed gewaardeerd door de medewerkers van de bezochte bedrijven. Mogelijk volgt er dit najaar nog een tweede dag waarop het afdelingsbestuur een aantal andere bedrijven gaat bezoeken.
 Foto's van de bezoeken zijn  te zien via de volgende link: foto
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙