Samenvatting AB vergadering 18 mei 2009

Spreekuur Hoogeveen: wederom bezoekers thuiszorg perfect (o.a. gewijzigde salarisstrook). Spreekuur Meppel: Enkele bezoekers met  vragen over o.a. pensioenen. Na de vakantie wordt het spreekuur opnieuw via kabelkrant en Aaneen gepromoot. Bedrijvenbezoeken: 4 á 5 kaderleden gaan dit jaar diverse bedrijven bezoeken. Promotiemateriaal wordt aangevraagd en er wordt een busverhuurbedrijf gezocht. De jaarvergadering was een succes, hoge opkomst (70 personen), veel positieve reactie's. Presentatie boeiend. Vraag is gesteld of er meer thema-bijeenkomsten kunnen worden georganiseerd voor oa de groep senioren. We onderzoeken wat we kunnen doen. Jubilarissen, dit jaar 102 personen, waarvan 52 hebben aangegeven te komen, 35 niet komen en van 15 nog geen bericht is ontvangen. 3 jubilarissen zijn dit jaar 70 jaar lid. Een aantal bestuursleden kan niet aanwezig zijn. Volgend jaar is er weer een bondscongres. We denken dat we genoeg afgevaardigden zullen hebben. Financieel jaarverslag bond gereed. Het advies van de FAC ontbreekt echter nog. Voortgang VMS en het eindrapport van Movisie. Vacature bestuurslid bondsraad. Bij WSW zijn diverse ontwikkelingen, nader bericht hierover volgt nog. LO heeft afgelopen donderdag vergadering gehad. Er gaat samengewerkt worden tussen 5 gemeenten in Zuidwest Drenthe oa op het gebied van handhaving en brandweer.
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙