2 deelnemers enquête krijgen prijs.

In maart heeft het afdelingsbestuur de leden opgeroepen een enquête in te vullen via de website. Ook is aan alle kaderleden persoonlijk een enquêteformulier toegezonden. Via de enquête wil de afdeling zicht krijgen in de wensen van de leden. Specifieke activiteiten kunnen dan worden georganiseerd. Inmiddels zijn de resultaten van de enquête bekend en beoordeeld. De afdeling gaat alleen of samen met andere afdelingen in regio Noord een aantal bijeenkomsten voorbereiden. Zodra hier meer over bekend is volgt bericht. De deelnemers maakten kans op een prijs. Tijdens de vergadering van het Algemeen Bestuur op 18 mei 2009 zijn uit de ingevulde formulieren 2 prijswinnaars getrokken. De beide winnaars, mevrouw van Hes en de heer Prudon krijgen de waardebon toegestuurd.
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙