Jaarvergadering 27 april 2009

De op maandag 27 april 2009 gehouden jaarvergadering van de afdeling Zuidwest Drenthe / Noordwest Overijssel werd goed bezocht. 70 leden waren aanwezig in schouwburg Ogterop in Meppel.  Eerst werd door het bestuur aan de hand van het jaarverslag het verenigingsjaar 2008 verantwoord. Daarna werden de voornemens voor het jaar 2009 voorgelegd. De leden stemden met beiden in. Tijdens de bijeenkomst rapporteerde de kascontrolecommissie haar bevindingen over de financiele verslaglegging en werden de bestuursverkiezingen gehouden. De kascontrolecommissie gaf aan dat zij de stukken had gecontroleerd en accoord bevonden. Tijdens de verkiezingen werd een nieuw lid voor het Algemeen Bestuur gekozen en werden de drie statutair afredende leden van bestuur allen herkozen. De voorzitter van de afdeling werd door de ledenvergadering opnieuw in functie benoemd.

Na een korte pauze met een verloting informeerde de heer H. Elzing de aanwezigen over diverse facetten van de zorg. De heer Elzing is lid van de directie van zorgcentra De Stouwe. In een duidelijke presentatie (link) gaf de heer Elzing het toekomstperspectief van de zorg aan. De hoofdlijnen in de zorg m.b.t. trends, cijfers, kosten, vergrijzing werden toegelicht. De presentatie van de heer Elzing is te vinden in de map documenten van deze site. De aanwezige leden hadden diverse vragen, daarbij werd ook de mening van de vakbond door regiobestuurder W. Moorlach verwoord. Tegen 22.30 uur werd de bijeenkomst afgesloten. An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙