Vergadering Algemeen Bestuur 19 januari 2009

Het Algemeen Bestuur van de afdeling heeft op 19 januari haar eerste vergadering van 2009 gehouden in FNV-gebouw Ons Huis in Meppel. Tijdens de vergadering zijn diverse onderwerpen aan de orde geweest. Gesproken is ondermeer over: de voorbereidingen voor de jaarvergadering welke op maandag 27 april 2009 in Schouwburg Ogterop te Meppel zal plaatsvinden. Het opstellen van het jaarverslag 2008, organiseren van de discussiethema, de herkiesbaarheid van de aftredende bestuursleden, enz. Een ander onderwerp dat besproken is: voorlopig resultaat boekjaar 2008  en naar aanleiding daarvan optie om jaarlijks een extra activiteit voor de leden te organiseren (nieuwjaarsbijeenkomst). Ook werd verslag uitgebracht door de voorzitter van de afdeling over diens bezoek aan een bijeenkomst in Zwolle vanwege de toetreding van ANBO in de FNV. Verder werd gesproken over de bijeenkomst voor SW-medewerkers in Utrecht, de aantallen bezoekers van de spreekuren in Meppel en Hoogeveen. Door de vertegenwoordiger van de afdeling in regio Noord werd gemeld dat het continueren van de gezamenlijke activiteiten van de afdelingen in regionaal verband door diverse redenen bijzonder moeizaam verloopt
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙