Themabijeenkomst SW 28 januari Utrecht

 “De OR en de Wsw-raad: zorg ervoor dat je betrokken bent!”
Woensdag 28 januari van 10.00 tot 16.00 uur, Vergadercentrum Vredenburg, Vredenburg 19 in Utrecht

Sinds 1 januari 2008 hebben SW-medewerkers meer mogelijkheden gekregen om invloed uit te oefenen op het Wsw-beleid. Met de wetswijziging is de medewerker meer centraal gezet, door onder andere cliëntenparticipatie in te voeren. Gemeenten dienen cliëntenraden de zogenaamde Wsw-raden, op te richten. Onderwerpen zoals visievorming op ‘werken naar vermogen’ en het wachtlijstbeheer moeten gemeenten voor advies aan de Wsw-raad voorleggen. Ondernemingsraden van SW-bedrijven hebben ook tot taak beleid te beïnvloeden, maar dan gericht op het beleid binnen het SW-bedrijf. Wsw-raden en ondernemingsraden vullen elkaar dus goed aan en kunnen door samen te werken hun werknemersinvloed laten toenemen. ABVAKABO FNV ziet hier een mooie kans voor de toekomst liggen. Daarvoor zullen de ondernemingsraad en de Wsw-raad, of gemeente als er nog geen Wsw-Raad is, eerst een samenwerkingsverband moeten opstarten. Over de achtergrond en werkwijze van de Wsw-raad, het benutten van kansen om als OR betrokken te raken en de landelijke actualiteit organiseert ABVAKABO FNV een themabijeenkomst waar wij u graag voor uitnodigen:

Programma
  9.30 – 10.00 uur Ontvangst en welkom
10.00 - 12.00 uur  Inleiding achtergrond werkwijze Wsw-raden.
12.00 – 13.00 uur Lunch
14.00 – 16.00 uur Samenwerking OR-en en Wsw-raden.
16.00 uur                Einde van de themabijeenkomst

Deelname en aanmelding
Heeft u besloten uw kansen voor meer werknemersinvloed op het Wsw-beleid te vergroten, meld u dan nu aan voor deze themabijeenkomst. ABVAKABO FNV heeft de organisatie uitbesteed aan bureau MEDE. Aan hen kunt u uw deelname doorgeven via e-mail of telefoon.
Abvakabo@mede.nl of MEDE, Marion van Geest, telefoonnummer 030-6371242

Meedoen met “De OR en de Wsw-raad: zorg ervoor dat je betrokken bent!” is kostenloos voor ABVAKABO FNV-leden. Niet-leden zijn echter ook van harte welkom. Dat kan door een kleine bijdrage te betalen van € 15,-. Of beter nog; kom en word ter plekke lid van ABVAKABO FNV. De bijeenkomst is dan ook voor jou kostenloos. In plaats daarvan betaal je € 25,00 lidmaatschapskosten voor een half jaar. Deze investering legt het echter af tegen alle voordelen van het lidmaatschap; hulp en advies bij jouw persoonlijke werk- en inkomenssituatie en gratis gebruik van onze Belastingservice. Bovendien worden de contributiekosten voor 50% betaald door de werkgever en zijn ze daarnaast ook nog aftrekbaar van de belasting. Voordelen genoeg dus!

Met elkaar kunnen we die dag een goede toekomststrategie uitstippelen voor meer samenwerking met Wsw-raden en gemeenten. De uitkomsten zullen tot een handreiking worden verwerkt zodat jullie er lokaal zelf mee aan de slag kunnen. In 2009 zullen we ons geluid moeten laten horen, zowel naar de gemeenten als naar de SW-bedrijven toe. Jullie inbreng op deze dag is dan ook erg belangrijk!
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙