Attentie kaderleden afdeling

De ruim 200 kaderleden van de afdeling werden in december van dit jaar bedankt voor hun inzet in het afgelopen verenigingsjaar. De kaderleden ontvingen een persoonlijke brief met een kleine attentie. Kaderleden vormen de ruggegraat van de vakbond doordat zij actief zijn in medezeggenschapsorganen bij hun werkgever en/of adviseren in de vakbond (LAC-Bondsraad). Het Dagelijks Bestuur hoopt dat de kaderleden hun inzet binnen de afdeling Zuidwest Drenthe / Noordwest Overijssel ook de komende jaren blijven continueren.

Op vrijdagavond 19 december 2008 hebben de leden van het Algemeen Bestuur van de afdeling samen met hun partner genoten van een diner in een restaurant in Zuidwolde.
Het Dagelijks Bestuur van de afdeling organiseert jaarlijks een dergelijke activiteit. Voorzitter Jan Gelderloos sprak zijn waardering uit voor de inzet van het vrijwilllige kader van de vereniging AbvaKabo. Maar dit is alleen mogelijk door de partners van de bestuursleden. Zij moeten door het vakbondswerk regelmatig hun partner ´s avonds missen. Daar mag ook wel eens iets tegenover staan gaf de voorzitter aan. Het diner in Zuidwolde was gezellig en werd door de bestuursleden (en partners) van de afdeling bijzonder gewaardeerd.  

      

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙