Wijzigingen Wet Poortwachter

De Wet Poortwachter wordt gewijzigd. Het is de bedoeling daarmee de administratieve lasten bij ziekmelding te verminderen. Wat verandert er?

* Werkgevers hoeven hun zieke werknemer voortaan pas in de 42e week ziek te melden bij het UWV; nu moet dat al in de 13e week.
* De wettelijke melding dat de werknemer weer beter is (de hersteldmelding) vervalt.
* Werkgevers die hun zieke werknemer te laat aanmelden kunnen een boete krijgen van maximaal 455 euro per werknemers. Op dit moment wordt de verplichte loondoorbetaling voor werkgevers verlengd voor de periode dat de werkgever te laat was met ziekmelden.
* Het UWV stuurt de werkgever en werknemer straks in de 44e week een brief als de werknemer niet beter is gemeld. Deze brief wijst de werkgevers en werknemers op hun verplichtingen voor re-integratie.

De wet zal naar verwachting op 1 november 2008 in werking treden.

 

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙