Manifestatie uitverkoop thuiszorg 17-12-08

Op 17 december 2008 wordt in de Tweede Kamer gedebatteerd over de Wet maatschappelijke Ondersteuning (Wmo). Het Comité Zorg Geen Markt organiseert op 17 december een grote manifestatie tegen de afbraak en uitverkoop van de thuiszorg. Er spelen steeds meer problemen in de huishoudelijke zorg door de Wmo. Mensen krijgen geen hulp of staan op wachtlijsten door het gebrek aan personeel, de mensen die werkzaam zijn in de huishoudelijke zorg worden massaal voor het blok gezet: salaris inleveren of werkeloos zonder uitkering. Gemeenten worstelen met het toegewezen budget of houden geld over. Thuiszorginstellingen weigeren nog langer huishoudelijke zorg te geven en stoppen hun activiteiten. Schoonmaakbedrijven worden actief in de huishoudelijke zorg via de Wmo. Reden genoeg om een krachtig protest te laten horen voorafgaand aan het debat met de verantwoordelijke staatsecretaris Bussemaker. We roepen iedereen om op 17 december naar Den Haag te komen en op het Plein voor de Tweede Kamer  te protesteren tegen de huidige gang van zaken. Ook vragen wij u in eigen woonplaats, wijk en familie en vriendenkring bekendheid te geven aan deze actie.
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙