Bijeenkomst FNV lokaal in Meppel op 4-11-08

Bijeenkomst FNV Lokaal Meppel op dinsdagavond 4 november 2008 in wijkcentrum De Poele, Groen van Prinstererstraat 1a te Meppel. Aanvang 20.00 uur (zaal open vanaf 19.30 uur, ontvangst met een kopje koffie ). Thema: “Wat mogen burgers van Meppel van hun gemeente verwachten?"

Programma
20.00 uur Opening Jan Trompetter, voorzitter FNV Lokaal
20.05 uur Inleiding Bert Damming, wethouder De Wolden
20.25 uur Forumdiscussie onder leiding van Theo Kos
Forum: Ties Smaling – voorzitter adviesraad WMO, Hayat el Mahjoubi - opbouwwerker st. Welzijn M-W, Ko Scheele – wethouder gemeente Meppel, Henk Elzing – directeur van De Stouwe, Paul van Os – opbouwwerker st. Welzijn M-W
21.00 uur Pauze (kopje koffie of thee)
21.20 uur Vervolg van de discussie
22.00 uur Afsluiting
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙