Levensfasebewust personeelsbeleid 12-11-08

Op woensdag 12 november organiseert de afdeling een bijeenkomst voor haar (kader)leden. De bijeenkomst start om 20.00 uur in FNV-gebouw Ons Huis, Kleine Oever 2 te Meppel. Regiobestuurder William Moorlag bespreekt eerst de achtergronden van de voorgenomen inzet van AbvaKabo tijdens het arbeidsvoorwaardenoverleg  voor het komende jaar. De mening van de aanwezigen is voor de Bondsraadsleden van de afdeling de basis voor het standpunt tijdens de komende Bondsraadsvergadering. Verder wordt op 12 november aandacht besteed aan het thema 'levensfasebewust personeelsbeleid'.  Een thema dat in de gehele FNV aan de orde is. Rekening houden met de steeds veranderende wensen en mogelijkheden van de medewerkers tijdens hun carriere. FNV-bondgenoten heeft een notitie opgesteld over dit thema. De notitie kunt u via de volgende link downloaden: levensfase .  Na een inhoudelijke uitleg door W. Moorlag bestaat de mogelijkheid vragen te stellen en discussie te voeren. Belangstellenden zijn welkom.
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙