Zakagenda 2009

Met ingang van 2008 stuurt de afdeling de AbvaKabo-agenda op verzoek naar de leden. Daarvoor werd de zakagenda aan alle leden toegezonden. Om te voorkomen dat de agenda bij het oud papier terecht komt, wordt deze alleen nog naar de leden toegezonden die dit echt op prijs stellen. Dit kan kenbaar worden gemaakt  door een briefje te zenden aan de afdeling (adres Kleine Oever 2 7941BK Meppel) of een mail te sturen aan meppel@abvakabo.nl. U ontvangt de  zakagenda 2009 dan in de loop van december. Ook is het mogelijk de zakagenda vanaf half december af te halen tijdens de spreekuren van onze vakbondsconsulenten sociale zekerheid in Hoogeveen en Meppel. In Hoogeveen (adres: Beukemastraat 8b) is de consulent aanwezig op woensdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur en donderdagvond van 19.00 tot 21.00 uur. In Meppel (adres: Kleine Oever 2) is de consulent aanwezig op de 1e en 3e dinsdagmiddag van de maand van 14.30 tot 16.30 uur.
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙