Geen salarisverlaging Thuiszorg Perfect

AbvaKabo in de bres voor personeel Evean (Thuiszorg Perfect en Icare). Na intensieve en langdurige onderhandelingen heeft AbvaKabo bestuurder W. Moorlag er aan bijgedragen dat  de werkgelegenheid wordt behouden bij Thuiszorg Perfect (onderdeel Evean). Ook behoeft het personeel geen salaris in te leveren. De directie van moederbedrijf Evean heeft lange tijd volgehouden dat de werkgelegenheid alleen instant kon worden gehouden als het personeel een salarisverlaging zou accepteren. Gelukkig is dit nu van de baan. Een goed resultaat dankzij de inzet van de vakbond. De gehele nieuwsbrief is via de volgende link in te zien:  nieuwsbrief
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙