Samenvatting vergadering 15-09-08

Het afdelingsbestuur vergaderde op 15 September 2008 in FNV-gebouw Ons Huis te Meppel.

Een vertegenwoordiging van de afdeling is aanwezig geweest bij de afscheidsreceptie van onze regiobestuurder Jan Vos. De bijeenkomst was een mooie afsluiting van diens carrière binnen de vakbond. Naar aanleiding van de ledenstand wordt er gevraagd of het mogelijk is om de ledenopbouw per werkgever/sector te analyseren. De secretaris informeert bij het regiokantoor Groningen. De jubilarissendag op de Jan Plezier was ook dit jaar weer bijzonder geslaagd. Door het vertrek van de heer Vos was dit jaar de regiobestuurder de heer Veth aanwezig. In zijn toespraak vertelde hij over de geschiedenis en toekomst van de vakbond. Ondanks de vakantieperiode zijn de spreekuren van de afdeling in Hoogeveen en Meppel goed bezocht. Daarbij zijn er ondermeer vragen gesteld over Thuiszorg Perfect en over de CAO bij Alescon. Overeenkomstig het besluit van de Bondsraad is de buffer van onze afdeling afgenomen van 6 naar 3 maanden. Door een aantal omstandigheden is besloten de datum van het busproject te verplaatsen naar oktober. Tijdens de vergadering van de Bondsraad werd er een presentatie gegeven over het project “Missie Visie Strategie”. Momenteel vinden er veel reorganisaties plaats bij de Rijksoverheid. LNV, AID, PD en VWA gaan fuseren. De afdelingsgroep Lagere overheden heeft op 19-06 een vergadert, daarbij is ondermeer gesproken over het ontwikkeltraject bij de gemeente Meppel. Feitelijk wordt er gereorganiseerd, 20% van de medewerkers krijgt een andere functie. Door het een ontwikkeltraject te noemen kan dit voor de gemeente ‘gemakkelijker’ worden ingevoerd.
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙