Samenvatting vergadering AB 16-06-08

Een vertegenwoordiging van de afdeling bezoekt de afscheidsreceptie van regiobestuurder J. Vos. Net als vorig jaar zijn de agenda’s voor 2009 op verzoek verkrijgbaar. Ingeschat wordt dat 500 agenda’s voldoende zijn. De agenda’s zijn tijdens de spreekuren of via de secretaris te verkrijgen. De leden worden door de afdeling per brief (bij Platform A) geïnformeerd, ook wordt melding gemaakt via de website. De voorzitters van de afdelingen in Noord zijn uitgenodigd voor een regionale bijeenkomst n.a.v. het congres “Missie Visie en Strategie”. Tijdens de spreekuren van de afdeling in Hoogeveen en Meppel zijn vragen gesteld over de thuiszorg en de kinderopvang en aanvraag aangepast vervoer. De jubilarissendag wordt georganiseerd. 111 jubilarissen zijn uitgenodigd, 49 zijn aanwezig. Regiobestuurder de heer W. Moorlag wordt de nieuwe begeleider van onze afdeling. Busproject: regio Noord heeft geen capaciteit beschikbaar voor de ondersteuning en organisatie tijdens de bedrijfsbezoeken (v/h busproject). De bedrijfsbezoeken vinden dit jaar plaats op 23 september. Netwerk UG Noord, voorstel afdeling om een bijeenkomst te organiseren in Hoogeveen. Deze plaats is het meest centraal gelegen en goed bereikbaar per auto en openbaar vervoer. Bondsraad: het jaarverslag en financieel jaarverslag is besproken. Volgende vergadering 15 september.

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙