Onderhandelingen Thuiszorg Perfect (2)

Gedwongen salarisverlaging thuishulpen van de baan. Uit informatie van onze onderhandelaar William Moorlacht blijkt dat de    salarisverlagingen bij Thuiszorg Perfect waarschijnlijk van de baan zijn. De directie van dit bedrijf was van plan in het kader van een fusie de salarisschaal van de thuishulpen te verlagen van schaal 15 naar schaal 10. Dit is tegengehouden door de vakbond omdat het voornemen in strijd is met de WOR (Wet op de OndernemingsRaden). nieuwsbrief William Moorlach
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙