onderhandelingen Thuiszorg Perfect

Leden die werken in de thuiszorg bij Thuiszorg Perfect hebben nieuwsbrieven gehad van William Moorlag, onze bestuurder, over de voortgang. Het belangrijkste voor nu is dat leden die het aanbod van Thuiszorg Perfect niet ondertekend hebben daar geen nadeel van zullen ondervinden. Dat heeft de directie van Thuiszorg Perfect beloofd. Verder zal begin augustus weer verder onderhandeld worden. Tot die tijd zal alles bij het oude blijven.
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙