spreekuur Hoogeveen juli augustus 2008

In Hoogeveen zijn er in juli en augustus geen spreekuren op donderdagavond. Onze consulent Jan Joosten is van 14 juli tot en met 21 augustus met vakantie. In die tijd kunnen leden terecht op het spreekuur op woensdagochtend bij de collega's van FNV Bondgenoten voor eenvoudige zaken. Voor meer gecompliceerde zaken kan beter gebeld worden met het nummer van ledenservice 0900 22 825 22.
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙