bijeenkomst uitleg erfrecht 17 oktober 2023

Door FNV Senioren Zuidwest Drenthe – Noordwest Overijssel is een middag georganiseerd voor haar leden met als onderwerp “(Levens)Testament en Erfrecht” op 17 oktober in De Poele in Meppel. De opkomst was goed te noemen. Meer dan 60 personen bezochten de bijenkomst in De Poele. De leden werden welkom geheten door de voorzitter, de heer Jan Gelderloos, van de FNV Senioren ZW Drenthe – NW Overijssel.

Hij gaf aan dat we het vanmiddag gaan hebben over: Levens testamenten- volmachten – erven en schenken. Daar valt soms moeilijk over te praten. Wie kan ons dat beter uitleggen dan een notaris.  Hij schetste in het kort hoe de afdeling  het e.e.a. in het werkgebied organiseert. Op het afdelingskantoor in Meppel worden spreekuren gehouden waar tal van onderwerpen aan de orde komen. Op de 1ste en 3e woensdagavond van de maand worden daar spreekuren gehouden. Ook voor belastingformulieren en het aanvragen van zorg- en huurtoeslag kan men daar terecht. En op de 2e en 4e donderdag van de maand is er een Vrije Inloop waar ze u de weg kunnen wijzen naar een mogelijke oplossing.  Het werkgebied van FNV ZW Drenthe – NW Overijssel betreft de gemeenten De Wolden, Meppel, Steenwijkerland en Westerveld.

Na deze uiteenzetting gaf hij het woord aan notaris mr. B. Lever. Hij werd welkom geheten en ging in op o.a. Wettelijke vererving; Voordelen van een Testament; het laten beoordelen van het Testament; Hogere Zorgbijdrage; Voorkomen van problemen; Mogelijkheden van schenken; Vrijstelling van schenkbelasting en vrijstelling erfbelasting en tot slot het Levenstestament / Volmacht.  Nadat, veelal persoonlijke, vragen werden gesteld tijdens de uiteenzetting en beantwoord door de notaris werd de bijeenkomst om ca. 16.00 uur beëindigd.

----------------------------------------

Verslaglegging Johan Logtenberg.