samenvatting vergadering AB 260508

  • Onze afdeling heeft voortaan een eigen afgevaardigde in de Financiële Adviescommissie van de Bondsraad.
  • Bij de OR-verkiezingen in maart van dit jaar waren bij een beperkt aantal gemeenten weinig AbvaKabo kandidaten beschikbaar. Gelet op de resultaten kunnen we gelukkig (in totaal) toch constateren dat we een zeer acceptabele vertegenwoordiging vanuit onze vakbond hebben kunnen regelen.
  • Bij de naburige afdeling in regio Oost (Zwolle) wordt geïnformeerd of we gezamenlijk activiteiten kunnen ondernemen. Op deze manier kunnen we de krachten bundelen en kosten verminderen. Na de zomervakantie zal hier een gesprek over plaatsvinden.
  • De spreekuren worden nog goed bezocht.
  • De opkomst tijdens de jaarvergadering in 2008 was helaas lager dan normaal. Er was voor gekozen om via berichtgeving op de kabelkranten van Meppel, Hoogeveen en Steenwijk en internet de leden uit te nodigen. Blijkbaar bereiken we daarmee toch  een groot deel van onze leden niet. Volgend jaar wordt daarom iedereen persoonlijk per post uitgenodigd.
  • In Juni wordt de Jubilarissendag georganiseerd. Dit jaar hebben we 110 jubilarissen. Het Dagelijks Bestuur is druk bezig er weer een mooie dag van te maken.
  • Door de werkorganisatie is vanuit het regiokantoor Noord aan onze afdeling gevraagd of er leden zijn die op scholen voorlichting kunnen en willen geven.
  • Bedrijfsbezoeken, we hebben weer een aantal bedrijven uitgekozen die dit jaar worden bezocht. Helaas wordt er geen AbvaKabo-bus meer geregeld. Als we een bus willen hebben, moeten we daar zelf actie voor ondernemen. We krijgen wel magnetische stickers zodat we AbvaKabo goed herkenbaar kunnen maken.
JJHD 160608
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙