bijeenkomst Pwet 27 juni interessant

Op dinsdagavond 27 juni heeft het  FNV Lokaal Netwerk een themabijeenkomst georganiseerd over de Participatiwet. De avond werd in Dorpshuis De Schalle te Nijeveen gehouden. Ca. 45 geïnteresseerden waren aanwezig. Kitty Jong (vice voorzitter FNV), Arjen Mol (directeur NoordWestGroep) en Mark Turksma (wethouder De Wolden) verzorgden inleidingen. 

 

 

Kitty Jong gaf aan dat de in 2015 ingevoerde Participatiewet volgens haar mislukt is en dat dit nu ook door het Sociaal en Cultureel  Planbureau  is geconstateerd. Het lukt onvoldoende om iedereen in de maatschappij  te laten meedoen. Met name kwetsbare jongeren vallen tussen wal en schip. Ook is er een groep mensen met beperkingen waar geen aandacht voor is.  De ombouw van de SW bedrijven naar Sociaal Ontwikkelbedrijven zou een goede zet zijn. FNV heeft diverse aandachtspunten geformuleerd en ziet graag dat de Tweede Kamer deze verwerkt in haar verbetervoorstellen.

 

Arjen Mol ziet dat zijn NoordWestGroep uit Steenwijkerland  al enige tijd met de ombouw bezig is. Het financiële resultaat van de groep is nu positief en het aantal medewerkers stijgt. Ook kwetsbare jongeren komen aan het werk. Het groenbedrijf is rendabel, maar de werkgelegenheid stijgt ook in de andere bedrijfsonderdelen. De relatie met de gemeente is hierbij van groot belang. Terwijl de meeste SW-bedrijven aan het afbouwen zijn, ziet de NoordWestGroep volop kansen als modern sociaal ontwikkelbedrijf.

 

Mark Turksma geeft aan dat het aantal uitkeringsgerechtigden in De Wolden erg laag is. Ook wordt anders omgegaan met  het “opeten” van het eigen woningbezit. De Wolden beschikt over veel eigen woningen. De gemeente kijkt daarom niet alleen naar het vermogen, maar vindt betaalbare woonlasten belangrijk.  De Wolden was sinds de herindeling aangesloten bij 2 SW-bedrijven, maar is uitgetreden uit de Gemeenschappelijke Regeling Reestmond en heeft nu en eigen ontwikkelbedrijf, Werkgelegeheidsinitiatieven De Wolden, opgericht. Ook is de gemeente deelnemer in SW bedrijf Stark (Hoogeveen), maar dit bedrijf wordt kritisch gevolgd. Het gaat niet alleen om het financiële resultaat, maar vooral om wat het SW bedrijf presteert. 

 

Na de pauze konden de aanwezigen vragen stellen aan de inleiders. Naast verduidelijkingsvragen werden ook kritische opmerkingen en complimenten gegeven over de aanpak van de inleiders. FNV gaat bij de politieke fracties van de gemeenten Meppel, De Wolden, Westerveld en Steenwijkerland haar aanbevelingen onder de aandacht brengen.  De avond werd om 22.15 uur afgesloten met een aplaus voor de inleiders.

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙