verhoging uitkeringen per 1 juli 2023

Gepubliceerd op Rijksoverheid.nl:

De bedragen van de uitkeringen zijn verhoogd. De verhoging is een gevolg van de koppeling aan het minimumloon en betreft de uitkeringsbedragen volgens de Participatiewet, Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) en Wet
inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ), Algemene Ouderdomswet (AOW), Algemene Nabestaandenwet (Anw), Wet werk en arbeidsondersteuning Jonggehandicapten (Wajong), Werkloosheidswet (WW), Wet
Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA), Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO), Ziektewet (ZW) en Toeslagenwet (TW).

Door op de link uitkeringsbedragen te klikken leest u de aangepaste bedragen. 

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙