bericht ontwikkelingen SW

Een FNV lid werkzaam bij Reestmond informeert ons (vanuit haar perspectief) periodiek over de recente ontwikkelingen bij de sociale werkvoorziening. 

Zoals bekend hebben een aantal sectoren w.o. ambtenaren, vuilnismensen e.d. onlangs een loonsverhoging gekregen van ruim 9%. dit is o.a nodig voor de duurder geworden producten zoals boodschappen, benzine en gas. Echter hebben de mensen uit de WSW en de Aan de slag cao nog geen compensatie gekregen. Terwijl ook voor deze mensen alles duurder geworden is. Inmiddels zijn er bijeenkomsten geweest met energiecoaches, ook zijn er mogelijkheden dat er mensen thuis komen kijken of je met kleine oplossingen energie kunt besparen. Feit blijft dat ook de WSWers/ADSers ook loonsverhoging verdienen. de VNG zegt dat het geld op is en dat het ministerie zal moeten bijspringen en geld beschikbaar moet stellen. Daarom zijn er nu diverse acties. Laatst in Groningen en Friesland waar gemeentehuizen zijn bezocht. Op 28 maart zijn er acties geweest in Amsterdam. Ook is er vanuit het SW-bedrijf Stark uit Hoogeveen een bus met deelnemers en van Reestmond in ieder geval de voorzitter van de OR meegegaan. Wellicht zullen er meerdere acties volgen.

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙