geslaagde themabijeenkomst inkomensondersteuning bij armoede

Op 28 maart heeft het Lokaal Netwerk samen met de afdeling senioren een bijeenkomst georganiseerd over het thema inkomensondersteuning bij armoede. Hoewel de opkomst in schouwburg Ogterop te Meppel wat tegen viel (ca. 40 aanwezigen) was de avond erg interessant. Na de opening en introductie van het Lokaal Netwerk door Jan Gelderloos (Lokaal Netwerk en Senioren) verzorgde de vice-voorzitter van FNV Kitty Jong een inleiding over de omvang, oorzaken en gevolgen van armoede. 3 ambtenaren van de gemeente Meppel  (Gjill Smit, Hetty Thijssen en Henriette Boxem) gingen in op de voorzieningen en regelingen die de gemeente aan de doelgroep beschikbaar stelt. Na de pauze was er gelegenheid voor het stellen van vragen en geven van meningen. Jan Bouwknegt (Lokaal Netwerk) verzorgde dit deel van de avond als discussieleider. UIt de vragen werd duidelijk dat er wel voorzieningen worden aangeboden, maar dat dit niet voldoende is. Een steeds grotere groep inwoners komt in armoede terecht, dit kan worden opgelost door de regering en de gemeenten. Door een andere inkomensverdeling of ruimhartiger beleid van de gemeenten door de "regelingen op te rekken" kunnen  in Nederland een grotere groep inwoners een beter bestaan krijgen. FNV wil hier samen met de gemeenten aandacht voor vragen. Van de bijeenkomst is een verslag gemaakt, dit kunt u binnenkort lezen op deze website. 

 

 

 

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙