Samenvatting vergadering AB 170308

Samenvatting vergadering Algemeen Bestuur 17 Maart 2008

  • Cliëntenraad De Wolden: gezocht vertegenwoordiger namens AbvaKabo die deel wil gaan nemen aan de cliëntenraad van de gemeente De Wolden.
  • Spreekuren: het aantal bezoekers van de spreekuren in Meppel en Hoogeveen en de aard van de gestelde vragen zijn besproken. In de afgelopen periode zijn veel vragen door de leden uit de thuiszorg gesteld.
  • Jaarvergadering: het Dagelijks Bestuur heeft het druk gehad met de voorbereiding en hoopt dat het een succesvolle bijeenkomst wordt.
  • Verslag congres: 5 van de 6 punten zijn goedgekeurd. De meerjarenraming is verworpen.
  • Regionieuws: dit jaar worden weer diverse bedrijven bezocht, de projectgroep regelt de AbvaKabo-bus niet meer, zonodig moeten we zelf een bus regelen om als AbvaKabo herkenbaar te zijn en de spullen mee te nemen naar de bedrijven. Wel zorgt de projectgroep voor magnetische plakborden voor alle afdelingen, deze borden kunnen op de auto’s (of bus) geplakt worden.
  • Bondsraad: alle afdelingen dienen werkplannen te gaan maken. Daarin moeten de activiteiten worden benoemd (promotie e.d.). Volgens plan worden de afdeling voortaan op basis van activiteiten gefinancierd.
  • Sectoren: bij de gemeenten in de groep Lagere Overheden vinden op 19 Maart OR verkiezingen plaats. De midden maart geplande vergadering van de Lagere Overheden is door omstandigheden niet doorgegaan. Vanuit de andere groepen/sectoren is er geen nieuws te melden.

Edwin Dufour
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙