geslaagde themabijeenkomst pensioenen op 18/10

Zeer geslaagde FNV Themabijeenkomst Voorlichting rondom Pensioenen gehouden op 18 oktober 2022 in het Rabo theater De Meenthe in Steenwijk.


Op 18 oktober 2022 heeft Lokaal FNV Zuidwest Drenthe-Noordwest Overijssel een Themabijeenkomst gehouden over de toekomst van onze Pensioenen.

Voor deze avond waren er 2 inleiders uitgenodigd: Dhr. Mr. J. Kerstens van de Koepel van Gepensioneerden en Dhr. A. van Dijk, Gepensioneerd en lid van het Ledenparlement van de FNV namens de Senioren. Deze avond werd bezocht door ruim 120 leden en niet leden. 


De voorzitter van Lokaal FNV ZWD-NWO, Dhr. Jan Gelderloos opende de bijeenkomst met een warm welkom aan de aanwezigen en in het bijzonder de 2 inleiders, Dhr. John Kerstens van De Koepel van Gepensioneerden en Dhr. Anne van Dijk, Lid van het Ledenparlement van de FNV namens de sector Senioren.

De voorzitter geeft aan dat Pensioen een moeilijke materie is voor menigeen en i.v.m. de aanstaande (grote) wijziging in Wet- en Regelgeving (mits deze doorgang gaat vinden) rondom de Wet Toekomst Pensioenen (WTP) dat Lokaal FNV het nodig vond om deze avond te organiseren. 

De voorzitter wenste een ieder een leuke en leerzame avond toe en gaf hierna het woord aan de 1ste inleider, Dhr. John Kerstens van De Koepel van Gepensioneerden.

Dhr. Kerstens stelt zich voor en geeft aan dankbaar te zijn voor de uitnodiging van Lokaal FNV ZWD-NWO. Dhr. Kerstens vertelt dat de gemiddelde leeftijd van een gepensioneerde 78 jaar is. Na een aanloop van ruim 10 jaar is er in 2019 een akkoord gesloten tussen Werknemers / Werkgevers en de Politiek. Bij uitwerking moeten nog belangrijke knopen worden doorgehakt. Dus druk door partijen van buitenaf is noodzakelijk. De Koepel van Gepensioneerden loopt hierin voorop.

De hoofdpunten uit het akkoord zijn:


• Koopkrachtig pensioen (via –inhaal-indexatie) niet pas bij ingang eventuele nieuwe pensioenstelsel (2026/2027), maar zo snel mogelijk. Eerlijke overstap naar eventueel nieuw pensioenstelsel (waarbij rekening wordt gehouden met overdracht geld in pensioenfondsen ‘van oud naar jong’).

• Meer zeggenschap gepensioneerden in aanloop naar eventueel nieuw pensioenstelsel, maar ook daarná. 


De Koepel is pas voor het tweede rondetafelgesprek uitgenodigd. De hoofdpunten uit de rondetafelgesprekken waren:

• Complexiteit wetsvoorstel (‘zorgvuldigheid boven snelheid’)

• Koopkrachtig pensioen

• Comfort bij invaren 

• Meer zeggenschap 

Na een korte pauze om een ieder te voorzien van een kopje koffie/thee wordt het woord gegeven aan Dhr. Anne van Dijk. Hij stelt zichzelf voor. Hij is in 1979 begonnen bij de Dienstenbond in de sector Metaal/Nijverheid, zeg maar het huidige klein metaal. Hij is van mening dat doordat de AOW leeftijd te snel steeg en dat de VUT regelingen werden afgeschaft in 2004 en als er toch afspraken gemaakt werden over een vorm van vroegpensioen dat er een boete op is gekomen. 

In 2007 heeft het toenmalige Kabinet Balkenende het bijna onmogelijk gemaakt om te gaan indexeren. Dit omdat de marktrente een dusdanige druk gaf dat er (bijna) niet meer geïndexeerd kon worden. Daarnaast is de druk van inflatie de afgelopen tijd dusdanig dat hij ervan overtuigd is dat een nieuw stelsel hoognodig is. 

In 2019 is dan eindelijk het pensioenakkoord gesloten tussen Minister Koolmees, Werkgevers (VNO/NCW) en de Werknemers (Vakorganisaties waaronder de FNV). Volgens Dhr. Van Dijk had dit niet gemoeten, daar Pensioen iets is van Werkgevers en Werknemers. Zij hadden dit akkoord moeten presenteren. De Minister had slechts op de achtergrond moeten staan. De Politiek verzorgt immers alleen de Wetgeving rondom het Pensioen. De diverse pensioenfondsen dienen al hun deelnemers te raadplegen. Hoe dit moet worden vorm gegeven is nu nog niet duidelijk. De FNV weet niet waar al hun gepensioneerden leden hun pensioen van ontvangen. (Dit geld voor alle vakorganisaties). Mocht het nieuwe stelsel uiteindelijk toch nog worden afgewezen dan blijft de Wetgeving van 2007 van invloed, wat gaat inhouden dat er in de toekomst niet of nauwelijks geïndexeerd gaat worden. Op dit moment hoeft een fonds pas de pensioenen te korten als de dekkingsgraad onder de 90% komt. Er zat 1800 miljard in de pot. Nu nog 1500 miljard. Dit komt o.a. door een verlaging van 100 miljard door verliezen op de beurs en 200 miljard door het nog beter afdekken van de rente zodat de fondsen bij een (forse) verlaging van de rente de dekkingsgraad minder snel gaat zakken. 


Na een pauze waarin een ieder voorzien werd van een drankje neemt Dhr. Bouwknegt, lid AB Afd. FNV ZW Drenthe/NW Overijssel de microfoon ter hand en geeft aan dat een ieder die vragen heeft of een opmerking heeft zijn hand kan opsteken. 

Na een stevige diskussie sluit de voorzitter af met een hartelijk dank aan de inleiders en de inbreng van het publiek. Dit heeft er voor gezorgd dat dit een leerzame avond is geworden. De heren Van Dijk, Kerstens en Bouwknegt ontvangen onder applaus van de aanwezigen een bloemetje voor hun uitgebreide inbreng en antwoorden.

-------------------------------------------------------------------------------

Foto en verslaglegging: Johan Logtenberg,

AB bestuurslid Lokaal FNV ZW Drenthe-NW Overijssel en

Secretaris Lokaal FNV Senioren ZW Drenthe-NW Overijssel


An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙