bijeenkomst pensioenen

Het Lokaal Netwerk en de afdeling senioren van FNV ZW Drenthe – NW Overijssel organiseren op dinsdagagavond 18 oktober 2022 om 20.00 uur een bijeenkomst over de pensioenen in de Meenthe te Steenwijk. De avond is vrij toegankelijk voor leden en niet-leden van FNV en u krijgt enkele consumpties aangeboden. De avond is interessant voor de werkenden en gepensioneerden.


  • Wat is er aan de hand: we gaan over naar een nieuw pensioensysteem, waardoor er veranderingen ontstaan in het stelsel. Doel is de pensioenen weer te indexeren ivm prijscompensatie en het systeem toekomstbestendig te maken. Maar wordt het systeem beter, wat zijn de gevolgen voor werkenden en gepensioneerden en waneer gaat het in. Wij hebben inleiders gevonden die hier alles van weten.


  • Inleidingen deskundigen: pensioendeskundige van FNV de heer Anne van Dijk en voorzitter van de koepel van gepensioneerden John Kerstens gaan in op de punten van aandacht bij de veranderingen, de stand van zaken van het wetsvoorstel en de laatste actualiteiten. Vervolgens vindt een forumdiscussie plaats onder leiding van de heer Jan Bouwknegt, daarbij is er ruimte voor het stellen van vragen en geven van uw mening.


U kunt De Meenthe uitstekend met het openbaar vervoer bereiken, bij het theater is voldoende parkeergelegenheid aanwezig. U vindt De Meenthe op het adres Stationsplein 1, 8331 GM Steenwijk.


U bent van harte welkom. Geef wel voor 12 oktober uw naam en adres door aan FNV. Dit kan per e-mail via lokaalrkgroningen@fnv.nl

Tijdens de avond worden foto’s gemaakt. Indien u hiertegen bezwaren heeft dient u dit vooraf kenbaar te maken in uw mail.
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙