huldiging jubilarissen 24 september 2022

Zaterdag, 24 september, heeft Lokaal FNV ZW Drenthe – NW Overijssel, de laatste groep jubilarissen van 2022 uit de gemeenten De Wolden, Meppel, Steenwijk en Westerveld gehuldigd.  Vanaf 10.00 uur werden de leden door de werkgroep van het Lokaal Netwerk ontvangen in hotel restaurant Brinkzicht (Diever). Nadat de jubilarissen van koffie/thee en een traktatie waren voorzien opende Jacob Hartsuiker (plv voorzitter werkgroep), de bijeenkomst en heette ieder harte welkom. Voordat de jubilarissen werden gehuldigd werd eerst vakbondsbestuurder regio Noord, Johan Weijenberg, voor 40 jaar lidmaatschap gehuldigd, daarna werd het woord aan hem gegeven. Hij ging in op de gevolgen van ontwikkelingen (Covid-19 en de gebeurtenissen in Oekraïne). Samen met het kabinet en de werkgeversorganisaties heeft FNV onderhandeld over maatregelen die werk en inkomen van mensen zoveel mogelijk beschermen. Ook het vakbondswerk kreeg te maken met de gevolgen van de pandemie. Nu corona het dagelijks leven minder belast, heeft Lokaal FNV een volgende uitdaging. De oorlog in Oekraïne legt – naast alle humanitaire verschrikkingen voor de bevolking – een behoorlijke druk op de economie. Gas- en olieprijzen schieten omhoog waardoor boodschappen duurder worden, de energierekening omhoog gaat en de koopkracht achteruit holt. Veel mensen kunnen in de knel komen. Lokaal FNV krijgt veel vragen over de energietoeslag. Voor wie is de toeslag bedoeld en hoe krijg je die? Wat zijn de regels in mijn gemeente? Naast het geven van informatie helpt Lokaal FNV ook bij de aanvraag van deze toeslag.


Vervolgens werden onder het genot van een drankje de insignes opgespeld door de vakbondsbestuurder. Bij het opspelden van de insignes maakte bestuurslid van Lokaal FNV, Johan Logtenberg, de foto’s. Hij is tevens lid van de werkgroep Jubilarissen. De foto's zijn te zien op deze website  (naar de fotos). Wilt u uw foto ontvangen in hoge resolutie stuur dan een mail naar bestuur@zuidwestdrenthe-fnv.nl.


Dit keer werden 25 jubilarissen gehuldigd, de verdeling is als volgt: 

25 jaar lidmaatschap 5 leden;

40 jaar: 2 leden; 

50 jaar lid: 9 leden;

60 jaar lid: 8 leden;

70 jaar lid: 1 jubilaris.


Extra aandacht werd geschonken aan de 70 jarige jubilaris. Aan de jubilarissen die niet aanwezig konden zijn wordt het insigne toegezonden of persoonlijk bij hen thuisgebracht. Verder waren aanwezig van Lokaal FNV Ria Dijkstra, Harriette Bouwknegt en Gerard Mulder. Ook van de bestuursleden waren enkele partners aanwezig. Namens de FNV was ook aanwezig Ingrid Bakker, begeleidend consulent.  Na de huldiging genoten de jubilarissen van een lunch. Bij het vertrek ontvingen de jubilarissen of hun partner nog een prachtige grote plant, namelijk een herfstaster. De jubilarissen kunnen terugzien op een geslaagde en gezellige bijeenkomst.


De groepsfoto en de verslaglegging is gemaakt door Johan Logtenberg, bestuurslid Lokaal Netwerk.

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙