Oogstdag Lhee

Op 13 augustus is de werkgroep Promotie van Lokaal Zuidwest Drenthe-Noordwest Overijssel bij de braderie van het Oogstfeest te Lhee aanwezig geweest.Tijdens de Braderie zijn er, ondanks de hitte, toch veel mensen in onze stand geweest. Er waren vragen over diverse onderwerpen: Arbeidsvoorwaarden, Pensioen, Arbeidstijdenwet, problemen op de werkvloer, problemen in de zorg (Zowel ziekenhuis- als verpleeg, als thuiszorg) en Arbo-technische vraagstukken. Vele vragen hebben wij kunnen beantwoorden. Een paar mensen zijn doorverwezen naar het spreekuur van de consulenten Werk en Inkomen op woensdagavond 7 september 2022. Nieuwe leden heeft het (nog) niet opgeleverd, maar onze aanwezigheid heeft wel voor goodwill gezorgd. Verder hebben wij nog bezoek gehad van 2 bestuursleden van de organisatie van het Oogstfeest. Zij waren zeer te spreken over onze aanwezigheid.

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙