foutieve zorgtoeslag ?

Uit berichten in de media blijkt dat er door de Belastingdienst helaas nogal wat fouten zijn gemaakt bij de definitieve berekening van de zorgtoeslag 2006. Mocht U onverwacht nogal wat zorgtoeslag terug moeten betalen, kom dan even naar het spreekuur in Hoogeveen of Meppel. Wij controleren of er fouten zijn gemaakt bij de berekening. Misschien moet/kan er bezwaar aangetekend worden. Dat moet wel binnen 6 weken na ontvangst van de definitieve berekening. Wacht er dus niet te lang mee. Om de check te kunnen doen, dient u de volgende gegevens mee te nemen naar het spreekuur:
- definitieve berekening zorgtoeslag 2006
- aanslag inkomstenbelasting en premievolksverzekeringen 2006 van U en uw fiscale partner
- indien U het laatste document nog niet ontvangen hebben: aangifte inkomstenbelasting en premievolksverzekeringen 2006 van U en uw fiscale partner.

Via de link spreekuur kunt u de openingstijden en locaties van het spreekuur van de afdeling bekijken.

(uw fiscale partner is meestal uw echtgeno(o)t(e) of de partner met wie U samenwoont)
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙