jubilarissenviering 2022 11 juni

Op zaterdag, 11 juni, heeft Lokaal FNV ZW Drenthe – NW Overijssel sinds twee jaar Corona, voor de tweede keer jubilarissen kunnen huldigen. Het betreft de  huldiging van de jubilarissen komende uit de gemeenten De Wolden, Meppel, Steenwijkerland en Westerveld.  Vanaf 10.00 uur werden ze van harte ontvangen om de insignes in ontvangst te nemen. In verband met de vele jubilarissen worden er dit jaar 3 huldigingen gehouden.  

Nadat de jubilarissen van koffie/thee + traktatie waren voorzien opende Jacob Hartsuiker, plv. voorzitter van de werkgroep jubilarissen, de bijeenkomst en verwelkomde de jubilarissen. Na de opening gaf hij het woord aan vakbondsbestuurder FNV Noord mevrouw Gea Meier. Zij ging o.a. in op het feit dat de laatste twee jaar Covid-19 ons leven heeft bepaald.

e. In sommige sectoren waren de effecten dramatisch. Vooral mensen met een tijdelijk contract, uitzendkrachten en flexwerkers werden hard getroffen. Samen met het kabinet en de werkgeversorganisaties hebben we onderhandeld over crisismaatregelen die werk en inkomen van mensen zoveel mogelijk hebben beschermd. Ook het vakbondswerk kreeg te maken met de gevolgen van de pandemie. Bijeenkomsten en acties gingen niet door en vakbondskantoren werden gesloten. Nu corona het dagelijks leven minder belast, hebben we een volgende uitdaging. De oorlog in Oekraïne legt – naast alle humanitaire verschrikkingen voor de bevolking – een behoorlijke druk op onze economie. Gas- en olieprijzen schieten omhoog waardoor boodschappen duurder worden, onze energierekening omhoog gaat en de koopkracht achteruit holt. Veel mensen kunnen in de knel komen. We krijgen veel vragen over de energietoeslag. Voor wie is de toeslag bedoeld en hoe krijg je die? Wat zijn de regels in mijn gemeente? Naast het geven van informatie helpen we ook bij de aanvraag van deze toeslag.

Vervolgens werden onder het genot van een drankje de insignes opgespeld door de Vakbondsbestuurder. Bij het opspelden van de insignes maakte bestuurslid van Lokaal FNV, Johan Logtenberg foto's. Het aantal aanwezige jubilarissen bedroeg 34 en als volgt verdeeld: 25 jaar lidmaatschap: 14 jubilarissen; 40 jaar lid: 5 leden; 50 jaar lid: 10 leden; 60 jaar lid: 4 leden en 70 jaar lid: 1 jubilaris.

Aan de jubilarissen die niet aanwezig konden zijn wordt het insigne toegezonden of persoonlijk bij hen thuisgebracht. Verder waren aanwezig van Lokaal FNV Ria Dijkstra, Harriette Bouwknegt en Gerard Mulder. Ook van de bestuursleden waren enkele partners aanwezig.

Na de huldiging genoten de jubilarissen van een uitgebreide lunch. Bij het vertrek ontvingen de jubilarissen of hun partner nog een prachtig boeket. De jubilarissen kunnen terugzien op een geslaagde en gezellige bijeenkomst.


De groepsfoto is gemaakt door Jessica Dijkstra en de verslaglegging door Johan Logtenberg (bestuurslid Lokaal FNV ZW Drenthe-NW Overijssel).

De overige foto's ziet u door te klikken op fotoalbumAn error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙