spreekuur werk en inkomen

In de locatie Heinsiusstraat 121 Meppel kunt u elke 1e en 3 woensdag van 19.30 tot 20.30 uur in gesprek gaan met gecertificeerde consulenten van FNV over vragen rond uw werk en inkomen. Zij zijn op de hoogte van de regelgeving rond reintegratie, functioneringsvraagstukken, verlof, reorganisatie, toeslagen, CAO, enz. De consulenten kunnen u adviseren hoe u het beste kunt omgaan met de vraagstukken, in complexe juridische kwesties gaan zij het probleem voorleggen aan een juridisch medewerkers van FNV via een intake. U kunt zonder afspraak terecht op het spreekuur.


Op elke 2e en 4e donderdagmorgen van de maand zijn tussen 10.00 en 14.00 uur 2 kaderleden aanwezig in de FNV locatie Meppel. U kunt met een kop koffie of thee informatie krijgen over de activiteiten van FNV, zij weten ook de weg binnen de vakbond en kunnen u doorverwijzen.  

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙