FNV senioren: themabijeenkomst 17 mei dementie

De afdeling FNV Senioren Zuidwest Drenthe-Noordwest Overijssel organiseerde op 17 mei jl. een voorlichtingsmiddag over dementie in de Veldkei te Havelte. Ca. 30 FNV Senioren bezochten de themamiddag. Bij afwezigheid van voorzitter Jan Gelderloos opende Jacob Hartsuiker de bijeenkomst en verwelkomde de aanwezigen en deskundige Fokko van der Laan. Bij de openingen werden de trefpunten in ons gebied van de Alzheimer Stichting Nederland benoemd, de spreekuren van de consulenten werk en inkomen op de 1e en 3e woensdagavond van de maand (19.30 - 20.30 uur) en de vrije inloop van kaderleden op de 2e en 4e donderdag van de maand (10.00 uur tot 14.00 uur).

Nadat de heer Hartsuiker iedereen een leerzame middag heeft toegewenst, geeft hij het woord aan FNV-bestuurder Senioren, de heer Bob Hey. Hij informeert de leden over de stand van zaken is in ons land. Na Corona doemt er een nieuw probleem op n.l. de oorlog in Oekraïne tussen Rusland en Oekraïne. Daar breken onzekere tijden aan en niemand kan inschatten hoe dit afloopt. Door de FNV is de campagne gestart “voor 14”. In sommige sectoren heeft dit geleid tot het optrekken van het minimumloon en ook de koppeling met de AOW blijft gehandhaafd. De ongelijkheid is groot. De bedrijfswinsten groeien en de rijken worden rijker. Dat kan de FNV niet accepteren. Het gaat niet alleen om geld, maar ook de waardering. Is het dan allemaal kommer en kwel? Nee, gelukkig niet. De FNV is volop in beweging. Ook in de toekomst is de FNV hard nodig. Nu het politieke landschap zo versplinterd is, is er de vakbond om mensen te verbinden en hun belangen te behartigen.

Na een korte koffie/theepauze wordt het woord gegeven aan Fokko van der Laan. Nadat hij zich had voorgesteld ging hij uitvoerig in op de materie Dementie. Aantallen met gediagnostiseerde dementie in uw gemeente zijn in 2020: Meppel 570; De Wolden 520; Steenwijkerland 820 en Westerveld 470. Landelijk op dit moment 300.000. De verwachting is dat het aantal stijgt in 2040 een stijging naar 500.000 en in 2050 ruim boven de 600.000. Er zijn wel meer dan 100 soorten. Vervolgens gaat hij in welke vormen van dementie er zijn en de kenmerken. Percentage verdeling over de vormen van dementie zijn:

  • ziekte van Alzheimer 60 – 70 %
  • vasculaire dementie 15%
  • frontotemporale dementie 10%
  • lewy body dementie 10%

Er zijn nog geen middelen gevonden voor genezing. Daar wordt volop naar gezocht. Door o.a. de hygiëne stijgt de levensverwachting. Nu 80 tot 85 jaar. Alzheimer op zich is niet erfelijk, maar we kunnen er niet aan sleutelen. Gezonde hersenen wegen 1 tot 1,5 kg. Zieke hersenen ca. 375 gram. Dementie is ziekte en een wereldwijd probleem. Hoe herkent u iemand met dementie? Vergeetachtigheid, Gewone dagelijkse dingen gaan moeilijker, Het besef van de tijd en plaats wordt minder, Er zijn problemen met taal. Spullen raken kwijt, Situaties inschatten en keuzes maken wordt lastig, Het deelnemen aan sociale activiteiten vermindert, Het gedrag en karakter verandert, Onrust, Er zijn problemen met zien. Dementie kent een drietal fases, t.w. Voor stadium, Begin, Midden en Eind Stadium. Eindstadium duurt tussen de 6 en 9 jaar. Kenmerken op jonge leeftijd zijn o.a. Verandering in gedrag, klachten die lijken op een burn-out, wisselingen in gevoelens (heel somber, bang, boos), oriëntatie problemen, afasie (niet uit je woorden komen), agnosie (niet meer herkennen voorwerpen en geluiden), apraxie (geen dagelijkse dingen meer kunnen doen) en ontbreken van initiatief. Tips voor het omgaan met Dementie: de benaderingswijze van een persoon met dementie is belangrijk, praat in korte zinnen, een beeld is herkenbaarder dan woorden, plan regelmatige rustmomenten in op de dag, kom in beweging, stimuleer meerdere zintuigen, lach met elkaar en gebruik humor. Wat kunt u beter niet doen: niet te veel te corrigeren of tegenspreken, hard praten, snel praten of juist fluisteren, door niet te veel vragen te stellen, door de namen van de kinderen op te laten noemen en gedraagt je zich niet vrolijker dan je zich voelt.

In de regio zijn Alzheimer Cafés. Een Alzheimer Café biedt gezelligheid, muziek (soms live) en verrassende ontmoetingen. Een plek om lotgenoten te ontmoeten. Voelt u zich welkom en neem vooral iemand mee. Dat kan uw geliefde zijn, maar ook een vriend, buurvrouw of familielid. Er is altijd een Alzheimer Café bij u in de buurt o.a. in Meppel, Hoogeveen, Westerveld en Midden-Drenthe. Bewegen is belangrijk. Denk in mogelijkheden. Tijdens de inleidingen konden de aanwezigen vragen stellen en werden deze beantwoord door de inleiders. Na deze uiteenzetting wordt een korte pauze gehouden en aansluitend een quiz gespeeld. De heer Van der Laan heeft folders met informatie over het onderwerp, bij het verlaten van de zaal kunnen deze worden meegenomen.


Om ca. 16.15 uur sluit Jacob Hartsuiker de bijeenkomst en bedankt Bob Hey en Fokko van der Laan voor hun medewerking aan deze bijeenkomst en wordt aan beide inleiders een cadeaubon overhandigd. 


Foto en tekst: Johan Logtenberg.

Secretaris FNV Senioren Zuidwest Drenthe - Noordwest Overijssel.An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙