geen spreekuur op 4 mei

Het Lokaal Netwerk organiseert maandelijks op de 1e en 3e woensdagavond het inloopspreekuur Werk en Inkomen. De 1e woensdag in mei valt dit jaar op 4 mei. Vanwege de nationale herdenking vervalt het spreekuur dit keer.

Het volgende spreekuur vindt plaats op woensdagavond 18 mei. Tussen 19.30 en 20.30 uur zijn onze gecertificeerde consulenten weer aanwezig in de FNV locatie Heinsiusstraat om uw vragen te beantwoorden en u advies over alle kwesties rond werk en inkomen te geven.

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙