thema-avond energietranisitie Ruinerwold

FNV Zuidwest Drenthe - Noordwest Overijssel heeft op 29 maart 2022 haar thema-avond over energietransitie in Ruinerwold georganiseerd. 55 belangstellenden (leden en niet leden) waren aanwezig in dorpshuis Buddingehof.

De heren B. Schepers (beleidsmedewerker duurzaamheid De Wolden), E. Veenstra (directeur regionaal energiebedrijf Rendo) en de heer M. Schouls (voorlichter Woonconcept Meppel) verzorgden de inleidingen na de opening door de voorzitter van lokaal FNV dhr Gelderloos.

De heer Schepers, wethouder Hempen was verhinderd, ging in op het beleid van en de ontwikkelingen in De Wolden. De gemeente heeft een transitievisie opgesteld en daarin aangegeven dat zij wil inzetten om de woningen en bedrijven in de dorpen en het landelijke gebied energieneutraler te maken. In Ansen is een proefproject opgestart en volop wordt ingezet op het stimuleren van wind-, zonne-energie, isoleren van woningen en groen gas. PP De heer Veenstra informeerde de aanwezigen over de ambities van het regionale nutsbedrijf op het gebied van groen gas. Hij ziet kansen voor de productie van biogas uit de mest van agrarische bedrijven. In zijn presentatie vertelde wethouder Hempen in een filmpje over een systeem in De Wolden. Het systeem biedt veel kansen en voor de distributie wordt het gasnet van Rendo gebruikt. PP De heer Schouls van Woonconcept liet zien hoe Woonconcept via een clustergewijze aanpak in haar 12.000 huurwoningen duurzaamheidsmaatregelen realiseert. Met een uniforme maatregelen (bijvoorbeeld woningen met gelijke dakconstructies) kan slim en gericht worden verduurzaamd. Woonconcept wil de maatregelen in 2050 hebben afgerond. PP

Onder leiding van de heer J.Bouwknegt vond na de pauze een forumdiscussie plaats. Hierin werd aan de hand van 3 stellingen vragen gesteld en gereageerd door de inleiders.

- moeten wij wel van het gas af (groen gas - waterstof - biogas)

- is de investering haalbaar voor huurder en eigenaar (energiearmoede)

- zonne-energie via eigen dak/cooperatie/zonneakkers, waar is beter voor ons

Tegen 22.30 uur werd de avond na dankzegging aan ieder afgesloten door de voorzitter. Het verslag van de avond vindt u hier. De presentaties van de inleiders vindt u door de link bij PP in voorgaande tekst aan te klikken.

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙