jubilarissen 26/03/22

Afgelopen zaterdag, 26 maart, heeft Lokaal FNV ZW Drenthe – NW Overijssel na een periode van twee jaar Corona eindelijk weer de jubilarissen kunnen huldigen. Het betreft de eerste huldiging van dit jaar en de jubilarissen komen uit de gemeenten De Wolden, Meppel, Steenwijk en Westerveld. De bijeenkomst werd gehouden bij Hotel Restaurant Brinkzicht in Vledder.

Vanaf 10.00 uur werden de jubilarissen van harte ontvangen om de insignes in ontvangst te nemen. In verband met de vele jubilarissen zullen er dit jaar 3 huldigingen plaatsvinden.  

Nadat de jubilarissen van koffie/thee + traktatie waren voorzien opende Jacob Hartsuiker, plv. voorzitter, de bijeenkomst en hete de jubilarissen van harte welkom. Na zijn openingstoespraak gaf hij het woord aan de Vakbondsbestuurder van regio Noord Eddy Veltink. Hij hield bij ieder jubileumjaar een korte toespraak wat er speelde in het jaar dat de jubilaris lid was geworden van de vakbond. Onder het genot van een drankje werden de insignes opgespeld door Vakbondsbestuurder. Bij het opspelden van de insignes maakte bestuurslid van Lokaal FNV, Johan Logtenberg, de foto’s en die kunnen over ca. 2 weken worden bekeken op https://zwdrenthe-nwoverijssel-fnv.nl (tabblad foto’s). Het aantal aanwezige jubilarissen bedroeg 28 en als volgt verdeeld: 25 jaar lidmaatschap: 6 jubilarissen; 40 jaar lid: 4 leden; 50 jaar lid: 9 leden; 60 jaar lid: 6 leden; 70 jaar lid: 2 leden en 1 jubilaris was 75 jaar lid en daar werd in het bijzonder aandacht aan besteed. Hij ontving een sculptuur c.q. beeldje. De jubilarissen die niet aanwezig konden zijn wordt het insigne toegezonden of persoonlijk bij hen thuisgebracht. Verder waren aanwezig van Lokaal FNV Ria Dijkstra en Gerard Mulder. Een bestuurslid kon wegens familieomstandigheden niet aanwezig zijn. Ook van de bestuursleden waren enkele partners aanwezig.

Na de huldiging genoten de jubilarissen van een uitgebreide lunch. Bij het vertrek ontvingen de jubilarissen of hun partner nog een prachtig boeket bloemen. 

De jubilarissen kunnen terugzien op een geslaagde en gezellige bijeenkomst.


U kunt de fotot zien via de volgende link: https://zwdrenthe-nwoverijssel-fnv.nl/photoalbum/40Eerste huldiging, na 2 jaar Corona, jubilarissen van Lokaal FNV ZW Drenthe – NW Overijssel.

Foto en verslag: Johan Logtenberg (bestuurslid Lokaal FNV ZW Drenthe-NW Overijssel).

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙