Verkiezingen gemeenteraad

Op woensdag 16 maart vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Belangrijk, want het door de gemeenteraad bepaalde beleid heeft invloed op ons. Vakbond FNV wil een menswaardige samenleving met gelijke kansen en respect. Om hier aandacht voor te vragen heeft FNV een 10 puntenplan opgesteld. Lokaal FNV heeft de politieke partijen in Zuidwest Drenthe en Noordwest Overijssel eind 2021 gevraagd bij het opstellen van de verkiezingsprogramma’s rekening te houden met het 10 puntenplan.

Het 10 puntenplan van FNV:


 • BESTAANSZEKERHEID = minimumloon 14 euro bij direct of indirect werk voor de gemeente
 • ENERGIETRANSITIE = eerlijke en sociale energietransitie
 • AANBESTEDEN = stel arbeidsvoorwaarden en ARBO voorop
 • WERKGELEGENHEID = echte banen - kwalitatief werk - minder flex
 • SOCIAAL ONTWIKKELBEDRIJF = springplank naar regulier werk - vangnet als het niet kan
 • ONDERSTEUNING VAN UITKERINGSGERECHTIGDEN = begeleiden, ondersteunen en ontwikkelen
 • ZORG EN HULP = geen bezuiniging - hulp professioneel en menselijk
 • JEUGDZORG = stop de huidige wijze van inkoop, zorg voor meer toegang van de inwoners
 • ARBEIDSMIGRANTEN = monitoren van de huisvesting en arbeidsomstandigheden 
 • BASISVAARDIGHEDEN = bevorder de basisvaardigheden (gratis en hoogwaardig)


De programma’s van de politieke partijen zijn in februari 2022 door het Lokaal Netwerk doorgenomen en getoetst aan het 10 puntenplan.

 • De top 3 van partijen in de gemeente Meppel: de PvdA, het CDA en Sterk Meppel. 
 • De top 3 van partijen in de gemeente De Wolden: Groen Links, VVD en de PvdA. 
 • De top 3 van partijen in de gemeente Westerveld: D66, Gemeentebelangen en de PvdA. 


In navolgende tabel treft u de scores aan.

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙